Dræn og fugtsikring

 

Mange huse døjer med skimmelsvamp som skyldes fugt. Det er derfor ydest vigtigt at man sørger for, at regnvand holdes væk fra husets sokkel og dette kan gøres med omfangsdræn som er en yderst effektiv form for fugtsikring - specielt ved huse med kælder.

 

Omfangsdræn er et rør af PVC med et masse huller som nedgraves rundt om huset og tilkobles en brønd hvorfra vandet ledes til enten nedsivningsanlæg eller til offentlig kloak.

 

Når regnvandet siver ned gennem jorden ledes det ind i drænet og derved undgår man at vandet står og "sopper" rundt om soklen/kældervæggen.

 

Hvorvidt det er muligt at etablerer et omfangsdræn er afhængig af en række faktorer som grundvandsspejl og det omkringliggende terræn, men det er alt sammen noget som vi giver en vurdering på når vi ser på opgaven.

 

Kontakt os og hør nærmere om dræn og fugtsikring.