Faskiner og nedsivningsanlæg

 

I mange kommuner er det ikke tilladt at sende overfladevand ud i det offentlige kloaksystem - med mindre der er etableret et to-strenget system - da dette er med at give et øget slidtage på kloakledningerne og et øget pres på resningsanlæggende.

 

Derfor skal man mange steder selv sørge for at komme af med sit overfladevand fra tag og flisearealer.

 

Dette gør man ved etablering af såkaldte "faskiner" som kort fortalt er nogle hulrum i jorden hvor man leder overfladevandet til og som herefter forsvinder ned gennem bunden og siderne. Denne metode har været anvend i mange år og er en miljømæssigt fordelagtig løsning.

 

Hvor store nedsivnigsanlæg skal være afhænger i meget høj grad at den vandmængde der statistisk set falder i et givent område og naturligvis areal af den overflade hvorpå vandet falder.

 

Som autoriseret kloakmester har vi adgang til disse data fra Teknologisk institut og kan på baggrund af dette beregne hvor stort et nedsivningsanlæg skal være.

 

Der stilles en rækkke lovmæssige krav som skal være opfyldt gør man må etablerer et nedsivningsanlæg på sin grund, og disse lovkrav er vi naturligvis også bekendte med.

 

Kontakt os og hør nærmere om faskiner og nedsivningsanlæg.