Kloak - reparation og nyanlæg

 

Da kloakledninger jo befinder sig i jorden, og jord er et dynamisk og bevægeligt materiale, så kan det ikke undgåes at der på sigt kommer noget slidtage på kloakledninger som kan medføre udsivning af kloakvand til jorden. Dette gælder især kloakledninger som har ligge i jorden i mange år og er fra en tid hvor materialet ikke er så holdbart som det vi kender i dag.

 

Friktionen i moderne kloakrør af PVC er meget lav og dermed også det indvendige slid på kloakrøret, hvorimod ældre kloakrør ofte har en del mere modstand og slidet derfor er langt større.

 

Ofte er det dog samlingerne i kloakrørene som er den mest udprægende synder når det kommer til udsivninger og utætheder, idet ældre rør ofte er samlet med f.eks. pakgarn og asfalt som ikke er særlig fleksible i modsætning til moderne kloakrør som er samlet med gummimuffer.

 

Hos Frank Heini Petersen ApS udfører vi reparation og udskifning af utætte kloakledninger samt naturligvis nyanlæg.

 

Kontakt os og hør nærmere omkring reparation eller nye kloakledninger.