Nedrivning

 

Skal grunden vige pladsen for et nyt hus og det gamle derfor skal rives ned, ja så står vi klar med vores ekspertise.

 

Vi løser enhver form for nedrivning mest hensigsmæssig med økonomi, miljø og sikkerhed for øje.

 

Pladsen efterlades altid total ryddet og alt affald sorteres og bortskaffes naturligvis efter gældende retningslinier.

 

Vi foretager primært nedrivning af mindre huse på Amager.