Samletanke

 

Nedgravning af samletankBrugen af samletanke er i løbet af de senere år blevet mindre i kraft af, at det offentlige kloaksystem bliver udbygget og kommuner stiller krav til lodsejere om at de skal tilkobles det offentlige kloaksystem.

 

Samletanke bruges dog fortsat i f.eks. kolonihaver, hvor der fortsat mange steder ikke er mulighed for at blive tilkoblet det offentlige kloaksystem og hvor det ligeledes heller ikke er muligt at lave nedsivningsanlæg.

 

En samletank er en beholder til opsamling af spildevand og har ikke noget afløb.

Da dette betyder, at en samletank kan blive fuld og løbe over, stiller mange kommuner krav om at man bliver tilsluttet en tømningsordning, hvor en slamsuger med et fast interval tømmer samletanken og kører indholdet til kommunens rensningsanlæg.

 

Hos Frank Heini Petersen ApS har vi stor erfaring med samletanke i bl.a. kolonihaver, så kontakt os gerne og hør nærmere.